Trustees

  Հոգաբարձական Կազմ

 

Ձախէն աջ՝

 

Օրդ. Արտա Փափազեան (Խորհրդական)

Օրդ. Նարինէ Պուլղուրճեան (Խորհրդական)

Պրն. Պետիկ Քէշիշեան (Խորհրդական)

Տիկ. Մարալ Տէյիրմէնճեան (Տնօրէնուհի)

Տիկ. Միրա Եարտըմեան (Գանձապահ)

Պրն. Ռազմիկ Գաբրիէլեան (Խորհրդական)

Օրդ. Փօլին Սաղըրեան (Ատենապետուհի)

Վեր. Սողոմոն Քիլաղպեան (Նախագահ)

 

 

Բացակայ՝

Տիկ. Լենա Րագուպեան (Ատենադպրուհի)