Coordinator's Word
 

       Կը հաւատամ, որ երբ փոքրերուն համար ստեղծուին յարմար պայմաններ եւ  անոնց տրուին պատեհ առիթներ ու անկեղծ ներշնչում, անոնք պիտի իրակացնեն այն  բոլորը՝ որոնք մենք կը ձգտինք, որ իրենք նուաճեն:

        Կեդրոնական Բարձրագոյն Վարժարանի Մանկապարտէզի սկզբունքն է  պատրաստել հայ հաւատացեալ մանուկը, այն պարկեշտ հայորդին, որ ունի իր  անխախտ սկզբունքներն ու համոզումները:

         Մեր առաջադրանքն է ամրացնել անոնց արմատները բարոյական  արժանիքներով ու զանոնք օժտել լայնածաւալ գիտելիքներով ու նուրբ ճաշակով,  որպէսզի ճանչնան ու արժեւորեն արդարը, բարին, վայելուչը եւ անշուշտ ինչ որ մերն  է՝ ազգայինը: Յատուկ կարեւորութեամբ կը մղենք, որ մեր աշակերտները սորվին  սիրել, արժեւորել եւ պահպանել մեզի վստահուած ժառանգութիւնը՝ ազգային եւ  քրիստոնէական արժանիքները: Մեր աշակերտները տարուան ընթացքին ներշնչուած էին Վարդանանց Ճակատամարտով, Հայկի ազատասիրութեամբ, ինչպէս նաեւ Սանասարի ու Պաղտասարի, Սասունցի Դաւիթի եւ Առիւծ Մհերի դիւցազներգութիւններով: Այս բոլորին ընդմէջէն անոնք սորվեցան եւ իրենց մտքերուն եւ ապրումներուն մէջ անմահացուցին հայ հերոսին յատկութիւններն ու կերպարը:

        Յոյսով ենք, որ մեր աշակերտները զինուած հաստատ հաւատքով պիտի պահպանեն այն բոլորը, որ դարերէ ի վեր փոխանցուած եւ վստահուած է իրենց եւ իրենց կարգին, փոխանցեն զայն յաջորդող սերունդներուն:

Անիթա Սահակեան

 

  961 (1) 442 594          

  info@aechs.com          

  Armenian Evangelical Central High School  Ashrafieh, Beirut, Lebanon          

Français Armenian عربي