Counseling
  Counseling
Օր ըստ օրէ դժուարացնող հասարակական եւ ընկերային կեանքի քաոսին մէջ, մարդ արարածը 
 
երբեմն կը կորսնցնէ իր ճամբան, եւ նպատակակէտը կը դառնայ անորոշ ... Աշակերտը առաւել չափով կը 
 
մատնուի խուճապի, երբ կեանքի ընթացքին զանազան խոչընդոտներ կը յայտնուին իր դիմաց: Փոքր 
 
տարիքէն մանուկ հոգիներուն մէջ բոյն դրած խուճապն ու անորոշութիւնը յետագային կրնան աւերներ 
 
գործել: 
 
Այս նկատառումով մեր վարժարանը առանձնայատուկ կարեւորութիւն կու տայ հոգեբանական 
 
խորհրդատուի առաքելութեան: Մեր գերագոյն նպատակն է նկատել եւ ուսումնասիրել իւրաքանչիւր 
 
աշակերտի անհատականութիւնը կամ վարքագիծի տարօրինակ դրսեւորումը կապուած ուսումնական կամ 
 
դաստիարակչական խնդիրներուն հետ: 
 
Մեր գրասենեակի դուռը բաց է բոլոր անոնց, որոնք պէտք ունին ժպիտի, հոգատար վերաբերմունքի, 
 
ազնիւ ու շինիչ խորհուրդներու: Մեծագոյն երջանկութեան կարելի է հասնիլ, երբ շրջապատը մարդուն կը 
 
հասկնայ: Մենք կը հասկնանք մեր աշակերտները, նոյնիսկ այն պարագային երբ հեզասահ չէ անոնգ 
 
ընթացքը: Մեր ջերմ վերաբերմունքը եւ հոգատար խորհուրդը, անոնց համար կը բանան նոր հորիզոններ:
 
Յաւերժ Շխրտըմեան
  961 (1) 442 594          

  info@aechs.com          

  Armenian Evangelical Central High School  Ashrafieh, Beirut, Lebanon          

Français Armenian عربي