US Alumni Association
  

Նստած՝  ձախէն աջ

Մէյրի Գոնիալեան

Վարուժան Չարխըտեան (Ատենապետ)

Մարալ Տէյիրմէնճեան (Տնօրէնուհի)

Լիւսի Միրիճեան

Սոնիա Այնթապլեան (Գանձապահ)

Ռաֆֆի Քերպապեան

Ոտքի՝  ձախէն աջ

Անի Թաշճեան

Բալիկ Գարամինասեան (Ատենադպրուհի)

Տէր եւ Տիկ. Գաբրիէլ Ալպարեան

Հրաչ Մուրատեան

Ոտքի Բ. Շարք

Արա Գալֆայեան

 

 

   961 (1) 442 594          

  info@aechs.com          

  Armenian Evangelical Central High School  Ashrafieh, Beirut, Lebanon          

Français عربي